Της ψυχολόγου – ψυχοθεραπεύτριας Γεωργίας Μιχαλαριά

Μια πολύ συχνή ερώτηση που ακούω είναι τι σημαίνει γκεστάλτ (gestalt) και ποια η διαφορά της από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Μια απάντηση που έρχεται από την καρδιά και την εμπειρία του να δουλεύεις με τη gestalt, είναι ότι gestalt είναι η επανάσταση του βιώματος. Με αυτή την απάντηση ο ερωτών έρχεται σε μια πρώτη επαφή με δύο σημαντικά χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπείας αυτής. Είναι επαναστατική γιατί ξεκινά σαν απάντηση στα προβλήματα μιας νέας εποχής για την ανθρωπότητα, όπου ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται σαν παραγωγική μηχανή, η λογική αποθεώνεται και διαχωρίζεται από το συναίσθημα, το σύμπτωμα αντιμετωπίζεται μεμονωμένα σαν να έχει φυτρώσει μόνο του, ο καταναλωτισμός και η ύλη φέρονται σαν λύση στο πρόβλημα του αυτοπροσδιορισμού του ανθρώπου. Μέσα από τον κατακερματισμό της ανθρώπινης ύπαρξης, το σύστημα κατορθώνει μια ομογενοποίηση των ανθρώπων, όπου συνυπάρχει μια άνευ προηγουμένου συνείδηση της ατομικότητας (διόγκωση του εγώ) με έναν εγκλωβισμό σε τρόπους συμπεριφοράς που διέπονται από το φόβο της διαφοροποίησης. Μεγαλώνοντας σε αυτό το κοινωνικό γίγνεσθαι, οι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση του «ολόκληρου» της ύπαρξής τους και μαθαίνουν να προσδιορίζονται με εξωτερικά κριτήρια. Η θεραπεία gestalt δουλεύει με στόχο την αποκατάσταση της αίσθησης του «ολόκληρου» της ανθρώπινης ύπαρξης, την πλήρη επαναβίωση των αισθήσεών μας, την επίγνωση των τρόπων που έχουμε αναπτύξει για να υπάρχουμε στον κόσμο και τελικά την ικανότητά μας για πραγματική επιλογή του πώς θέλουμε να ζούμε. Γιατί δεν υπάρχει πραγματική επιλογή όσο δεν υπάρχει επαρκής επίγνωση των εσωτερικών μας διαδικασιών. O Fritz Perls, ιδρυτής της ψυχοθεραπείας gestalt, έλεγε “Lose your mind and come to your senses”, τονίζοντας ακριβώς αυτή τη σημασία του βιώματος σε σχέση με τη διαδικασία της σκέψης και της υπερανάλυσης, που πολλές φορές αντί να μας βοηθάει, μας απομακρύνει από την επίλυση ενός προβλήματος που μας ταλαιπωρεί.

Με την ίδια φράση του Περλς, ερχόμαστε σε επαφή και με μια άλλη σημαντική έννοια της ψυχοθεραπείας gestalt, το «εδώ και τώρα». Πέρα από διάσημο μότο της εποχής, το «εδώ και τώρα» στην πραγματικότητα σημαίνει την εστίαση στην άμεση εμπειρία μου, σε αυτό που συμβαίνει τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς την παρεμβολή του «εκεί και τότε». Μαθαίνοντας να ζω στο εδώ και τώρα, έρχομαι σε επαφή με τις πραγματικές μου ανάγκες και αρχίζω να ανακαλύπτω τον αυθεντικό μου εαυτό. Μαθαίνοντας ότι δε χρειάζεται να είμαι τίποτε άλλο πέρα από αυτό που φέρνει η στιγμή, ξεφορτώνομαι τους ρόλους που βαραίνουν τους ώμους μου και θολώνουν την όρασή μου για το ποιος/ποια είμαι.

Επίσης, η θεραπεία gestalt βλέπει τον άνθρωπο σαν αναπόσπαστο μέρος του περιβάλλοντός του και κάθε ψυχική διαταραχή σαν διαταραχή που προέρχεται από τη σχέση μας με τους άλλους. Ο εαυτός μας δεν υπάρχει από μόνος του, ούτε είναι μια σταθερή οντότητα, αλλά υπάρχει σε σχέση με τον άλλο. Συνεπώς, ο ψυχοθεραπευτής gestalt δίνει ιδιαίτερη σημασία στη θεραπευτική σχέση, σαν πρότυπη σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, με σεβασμό στις ανάγκες και των δύο πλευρών, με έμφαση στην ισοτιμία και τον αυθεντικό διάλογο, απογυμνωμένο από κοινωνικούς ρόλους. Έτσι η σχέση με τους άλλους ανθρώπους σταδιακά χάνει τον εργαλειακό της χαρακτήρα και ξαναγίνεται αυθεντική, δηλαδή υπαρξιακή συνάντηση δύο προσώπων.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν τη μοναδικότητα της ψυχοθεραπείας gestalt. Αυτή η μοναδικότητα και το ολιστικό βλέμμα της απέναντι στην ανθρώπινη κατάσταση, είναι και η διαφορά της από τις άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Άλλωστε, καθετί διαφορετικό είναι φορέας αλλαγής και αλλαγή σημαίνει ζωή!

© 2011 - 2021 Athens Therapy | Powered by Bytelogic